Welkom op de site van Praktijk White Lotus

yvonne

Op deze site vind je naast algemene informatie over Reiki in vogelvlucht mijn proces in het vinden van innerlijke rust en rouwverwerking.
Ik kan alleen vertellen vanuit mijn beleving, mijn wereld. Hoe ik erin stond en nu sta. Het zoeken naar antwoorden op mijn vragen.
Een proces zo diepgaand, veelzijdig en complex, zo betrekking hebbend op voelen, doorleven, accepteren en loslaten dat zelfs de mooiste woorden niet toereikend zijn om hiervan een beeld te schetsen.
Ik heb ervaringen gehad en inzichten gekregen die voor mij heel waardevol zijn en een blijvende verandering in mijn leven teweeg hebben gebracht.

Bij het vormgeven van mijn praktijk kwam ik de volgende Engelse tekst tegen:

inspiration

“Soms heeft een mens geen hulp of advies nodig, maar iemand die voor hem zorgt zonder iets te verwachten, luistert zonder te oordelen en hem ziet zoals hij werkelijk is”.

Een tekst die mij raakte, dit is wat ik zelf nodig had en dit is wat ik neer wilde zetten. Een luisterend oor, een veilige omgeving waarin alles er kan en mag zijn, een lichtje in de duisternis, een stukje meelopend op jou pad en als je er behoefte aan hebt een helpende hand.

Mijn proces van rouw, innerlijke rust en bewustwording heeft mij veranderd, ik voel mij heel en compleet, gelukkig van binnen uit. Reiki is hierin voor mij de basis geworden, de rode draad in mijn leven. Het heeft er toe bijgedragen dat ik nu op een heel andere manier in het leven sta.
Mijn overtuiging dat zelfs in het donkerste donker er altijd een lichtje is, het leven altijd de moeite waard is om geleefd te worden is alleen maar sterker geworden.
Een diep weten is erbij gekomen, ALLES IS LIEFDE...